Sıtma Hastalığı

Kısa bilgiler *Sıtma Aşısı

Sıtmanın aşısı bulunmamaktadır. Sıtmanın bulunduğu bölgelere yolculuk yapacak olan kişilere sıtmadan korunmak için uygun bir ilaç rejimi ve kişisel korunma önlemleri uygulamaları önerilmeli; ancak, kullanılan her türlü yönteme rağmen yine de sıtmaya yakalanabilecekleri konusunda yolculuğa çıkacak kişiler bilgilendirilmelidir. Sıtmanın endemik olduğu bir bölgede hastalık ile ilk kez temastan sonra 6 gün gibi kısa bir süre sonra ya da sıtmalı bölgeden ayrıldıktan birkaç ay kadar uzun bir süre geçtikten ve kemoprofilaksi sona erdikten sonra sıtma semptomları gelişebilir. Yolculara sıtmanın hastalığın erken döneminde etkin biçimde tedavi edilebileceği fakat uygun tedavinin geciktirilmesinin ağır ve hatta ölümcül sonuçları olabileceği söylenmelidir. Sıtma semptomları olan yolculara kalın damla ve ince yayma kan tahlilleri dahil her türlü tıbbi değerlendirmeyi hemen yaptırmanın yollarını aramaları önerilmelidir.
Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Orta Amerika’da eski Panama Kanalı Bölgesinin batısı, Mısır ve Ortadoğu’daki bazı ülkeler dışında P. falciparum sıtmasının bulunduğu bütün bölgelerde P. falciparum’un klorokine dirençli olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, Tayland, Burma (Myanmar), Kamboçya, Güney Amerika’da Amazon nehri havzası ve giderek artan biçimde Doğu Afrika’nın bazı kısımlarında hem klorokine ve hem de Fansidar®’a direnç yaygındır. Tayland’ın Burma (Myanmar) ve Kamboçya ile sınır olduğu yerlerde ve Burma’nın (Myanmar) doğu vilayetlerinde meşokine direnç olduğu kanıtlanmıştır.

www.indirkardes.com Hazırlayan.
Sağlık Bilgileri Sağlık Bilgileri